Syyskokouksen 14.10.2016 päätöksiä ja julkilausuma

6.9.2016

Ajankohtaista 6.9.2016

Asikkalan Sosialidemokraattien ja lakkautetun Vääksyn sos.dem. yhdistyksen yhteinen sääntömääräinen syyskokous valitsi yhdistykselle johtokunnan, johon kuuluvat puheenjohtajana Terttu Mäkinen ja varapuheenjohtajana Yrjö Mattila sekä jäseninä Pirjo Ahola, Hannu Mäkinen, Antti Kinnunen. Leena Niinimäki ja Eila Vornanen. SDP Hämeen piirikokousedustajaksi valittiin Terttu Mäkinen, varalla Antti Kinnunen. Naispiirin edustajaksi valittiin Terttu Mäkinen, varalla Pirjo Ahola.

Johtokunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan yhdistyksen sihteeriksi Hannu Mäkisen, rahastonhoitajaksi Antti Kinnusen ja jäsensihteeriksi Pirjo Aholan.

Kokouksessa hyväksyttiin oheinen julkilausuma:

Asikkalan sosialidemokraatit yhteen yhdistykseen

Asikkalaan viisi vuotta sitten perustettu Vääksyn sos.dem. yhdistys on lakkauttanut toimintansa ja jäsenistö on siirtynyt vanhaan Asikkalan Sosialidemokraatit -yhdistykseen. Kaikki sosialidemokraatit kuuluvat nyt yhteen yhdistykseen, jonka perinteet ulottuvat vuoteen 1905 saakka Iso-Äiniön Työväenyhdistys -nimisenä.

Yhdistyminen osoittaa sosialidemokraattien yksimielistä tahtoa koota voimat Asikkalan kunnan kehittämiseen tulevien kunnallisvaalien alla. Yhdistyksen toiminnan ydin on aktiivinen kunnallispolitiikkaan osallistuminen kuntalaisten palvelujen kehittämiseksi.

Yhdistys linjasi kokouksessaan Asikkalan kunnan tämän hetken tärkeimpiä kehittämisen kohteita:

  1. Kunnan on tärkeää panostaa työllisyyden hoitoon lyhyellä aikavälillä tukemalla pitkäaikaistyöttömien työhön sijoittumista. Pitkällä aikavälillä tuemme uusien työpaikkojen syntymistä paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla.
  2. Kuntalaiset käyvät suuressa määrin töissä Lahdessa, joten liikenneyhteyksien kehittäminen vt. 24:lla on tärkeää.
  3. Vuokra-asuntojen määrän lisääminen kunnan tuella on tärkeää väestökadon ehkäisemiseksi.
  4. Asikkala on Päijät-Hämeen luonnoltaan upein asuinalue. Sellaisena se myös tulee säilyttää pitämällä rakentaminen Vääksyn alueella vanhaa kunnioittavana ja suuria rakennusmassoja välttelevänä.
  5. Asikkalan kehittymisen mahdollisuudet ovat erityisesti matkailussa ja matkailijoiden tarvitsemissa palveluissa. Matkailupalvelut tukevat myös kuntalaisten viihtymistä.
  6. Asikkalan asukkaista puolet asuu poikkeuksellisen virkeissä kylissä, jotka toimivat paikallisten kylätalojen tukemina. Tällainen yhteinen olohuone on toteutettava myös keskustaajamassa. Nyt tarpeeseen on vastannut vanha kansakoulu eli Nuokku, joka on ollut erityisesti eläkeläisjärjestöjen aktiivisessa käytössä.
  7. Asikkalan kaltaisen pienen kunnan kehittyminen on kiinni myös hyvästä yhteistyöstä naapurikuntien ja muiden yhteistyöorganisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
  8. Kuntalaisten kuulemista on edelleen jatkettava. Sosialidemokraatit ovat mukana edistämässä kunnan ainutlaatuisuutta. Olemme rakentamassa viihtyisää kotikuntaa, jossa kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus hyvään ja virikkeiseen elämään luonnonläheisessä asuinympäristössä.