Kunnallisvaaliohjelma vaaleissa v. 2012

24.9.2012

Yhteistyöllä kasvuun !

Asikkalasta Päijät-Hämeen paras ja halutuin asuinkunta:

a. Lapsiperheiden tukeminen: päivähoito, kodinhoito, koulupalvelut ja vapaa-ajan palvelut kuntalaisten toivomalle tasolle

b. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja  nuorten työllistymisen turvaaminen: kunnan aktiivinen osallistuminen seudullisiin hankkeisiin.

c. Turvataan ikäihmisten korkeatasoiset, ja laadukkaat palvelut

d. Sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyttäminen kuntapohjaisena

e. Laaja ja nykyistä  aktiivisempi kunnallinen yhteistyö ja verkostoituminen seutukunnan ja muiden toimijoiden kanssa

f. Kuntarakenteen  kehittäminen kasvattamalla Vääksyä ja Vesivehmaata vähitellen yhteen

g. Vääksyn keskusta-alueen ilmeen selkiyttäminen

h. Päijänne ja Vesijärvi sekä Asikkalan vesiliikenne korostetusti asumisen ja yrittäjyyden vetovoimatekijöiksi

i. Elinkeinopolitiikan aktivoiminen ja työpaikkaomavaraisuuden nostaminen

j. Tavoitteena asukasmäärän reilu kasvattaminen – kasvu tukee palveluiden säilymistä!

 Sosialidemokraattien tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja oikeudenmukaisuuden lisääminen

 Sosialidemokraattien ohjelma merkitsee olennaista muutosta nykyiseen kuntastrategiaan, joka keskittyy pelkästään säästötavoitteisiin. Palvelujen turvaamiseksi Asikkalan on tarkasteltava kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja ja verkostoiduttava sekä suuntauduttava yhteistyöhön muiden kanssa.

Nykyisellään Asikkalan kunta on alisuorittaja. Kunnalla on loistava sijainti seudun ytimen vieressä sisemmän Salpausselän ja kolmen suuren järvialtaan muodostamassa upeassa maisemassa. Silti asukasmäärä polkee paikoillaan. Asikkala tarvitsee uusia pitkän aikavälin toiminnallisia tavoitteita nykyisen henkisen pysähtymisen sijaan.

Asikkalan kuntastrategiassa painotettu väite, että ”Asikkala on itsenäinen kunta” ei pidä paikkaansa. Asikkalalaiset hakevat yli puolet työtuloistaan muualta – lähinnä  Lahdesta. Kunta saa  valtiolta tulonsiirtoina kolmanneksen tuloistaan valtionapuina. Kunta ei kykene itsenäisesti edes kaavoitukseen.   Kunta tarvitsee jatkuvasti ulkopuolisia konsultteja. Tarvitsemme lisää kuntayhteistyötä.

Asikkalaan tarvitaan täydellinen kunnallistaloudellinen remontti ja uusia, pikaisia toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi. Enää ei voi odottaa vuoteen 2014, vaan on ryhdyttävä toimeen heti. Ensi vuodeksi suunniteltu veronkorotus 20,75 prosenttiin uhkaa nousta vaalikauden viimeisenä vuonna yli 23 %:n jos jatketaan entiseen tapaan. Lastemme siirtyessä veronmaksajiksi kunnallisvero voi lähestyä 30 %:a ilman olennaista muutosta kuntapolitiikassa.

Sinä päätät, haluatko Asikkalan tulevaisuuden lähtevän nousuun – äänestä sosialidemokraattia!