Kirjoitus Koulusta

27.6.2020

Asikkalan kunnan historian suurin hankintapäätös - Vääksyn yhteiskoulun uudisrakennus - on tulossa valtuuston päätettäväksi heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Kunta on saanut hankkeesta yhden ainoan tarjouksen, joten vaihtoehtona on joko hyväksyä tai hylätä. Kriittisten äänien vaimentamisyritykset viittaavat siihen, että tarjous tullaan hyväksymään, olipa se millainen tahansa. Kilpailijoita ei ole, joten meidän on tyydyttävä mitä monopoliaseman saavuttanut yritys tarjoaa.

Asikkalan kunta päätti äänestysten jälkeen purkaa vanhan yhteiskoulun ja rakentaa uuden koulun elinkaarimallilla. Ratkaisuihin päädyttiin vahvan konsulttiohjauksen ja ylioptimististen väestöennusteiden kautta. Koulu rakennetaan myös Vesikansan yläkoululaisille, vaikka heille on valmistumassa uusi koulu Kivimaalle Lahden ja Hollolan välisellä sopimuksella.

Tarjouksen käsittely kunnassa on saavuttanut oudot piirteet. Tarjous kokonaisuudessaan on julistettu salaiseksi. Valtuustoseminaarissa tarkkaan rajatulle ryhmälle hanke on esitelty salaisuutta korostaen. Julkisuuteen hankkeesta ei saa kertoa mitään: ei rakentamiskustannuksia, ei rakennuksen kokoa, ei elinkaarikustannuksia, eikä julkisivupiirustuksia. Ne kaikki on laitettu liikesalaisuuksiksi, joiden vuotamisen katsotaan vaarantavan yrityksen (YIT) toimintaa.

Salailu on täysin perusteetonta. Etukäteen on ollut tiedossa valtuuston varaama määräraha (16 M€), on tiedetty, että elinkaarikustannukset ovat lähellä rakentamiskustannuksia, koulun koon haarukka on ollut tiedossa, joten neliöhinnastakin on ollut aika tarkka tieto. Tilaratkaisuista on olemassa suuntaa antavat opetushallituksen ohjeet. Ainoa mitä ei oikeasti ole tiedetty on koulun ulkonäkö. Voiko se olla salassa pidettävä asia, kun kilpailevia vaihtoehtoja ei ole?

Miksi jo ennalta tiedetyt asiat ovat tarjouksessa muuttuneet vaarallisiksi liikesalaisuuksiksi? Ainoa mikä tulee mieleen, on huoli siitä, etteivät kuntalaiset hyväksy koulun ulkonäköä osaksi Vanhan Vääksyn idylliä vaan alkavat vaatia vanhan perinteikkään yhteiskoulun säilyttämistä. Pelkona voi siis olla aiheellinen kansanliike uuden koulun ulkonäköä vastaan.

Tarjouskilpailuissa salailua voidaan perustella tilanteissa, joissa tarjoajia on monta. Silloin kilpailijoiden hintatietojen vuotaminen voi aiheuttaa ongelmia. Asikkalan tapauksessa tätä pelkoa ei ole, kun on vain yksi tarjoaja. Yritys sai monopoliaseman, kun kolme muuta ehdokasta eivät lähteneet kilpailuun mukaan. Ainoa tarjoaja voi hinnoitella hankkeen haluamallaan tavalla.

Vääksyn yhteiskoulun monopolitarjouksen sisältö tulee julkiseksi vasta kun sopimus on allekirjoitettu elokuussa. Kuntalaisilla ei ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon.

Kuntalaisten valitsemat valtuutetut eivät voi salaiseksi julistetusta koulusta keskustella äänestäjiensä kanssa. Demokratia on alistettu ns. liikesalaisuuksille syistä, joihin kunnan ei olisi pitänyt suostua.

Mielenkiintoista on myös hankkeen käsittelyn ajankohta keskikesällä. Monet valtuutetut ovat lomamatkoilla ja päätöksentekoon osallistunee lukuisia varavaltuutettuja, joiden mahdollisuudet itsenäiseen harkintaan salailuympäristössä ovat haasteellisia.

Asikkalan kunta näyttää ulospäin edustavan lähinnä monopolihankkeen toteuttajaa – ei kunnan etua. Asikkalan kunnan verkkosivulla kerrotaan että "Asikkalan hallinto ja tiedotus on avointa". Sanat ja teot kulkevat eri suuntaan.

Vääksyn yhteiskoulun ylisuuri uudisrakennus tulee olemaan kasvava verorasitus vähenevälle ja eläköityvälle väestölle. Ehdotusta koulun koon kohtuullistamisesta ei ole kuunneltu.
Kunta on päättänyt rakentaa koulun 530 oppilaalle, vaikka tällä hetkellä omia oppilaita koulussa on vain noin 340 ja reilun kymmenen vuoden kuluttua tuoreiden syntyvyystilastojen perusteella noin 150.  Pääosa koulusta humisee pian tyhjyyttään – kuten kunnan kassakin.

Hannu Mäkinen
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Asikkalan kunnanvaltuutettu (sd)