Asikkalan Sosialidemokraattien kunnallisvaaliteemat 2017

17.2.2017

 

 1. Kunnan on tärkeää panostaa työllistymiseen tukemalla pitkäaikaistyöttömien työhön sijoittumista. Pitkällä aikavälillä tuemme uusien työpaikkojen syntymistä paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla.
 2. Kuntalaiset käyvät suuressa määrin töissä ja asioimassa Lahdessa, joten liikenneyhteyksien kehittäminen Lahteen on tärkeää.
 3. Vuokra-asuntojen määrän lisääminen kunnan toimesta tai tuella on tärkeää väestökadon ehkäisemiseksi.
 4. Päivähoidosta on kehitettävä lapsiperheitä palveleva ja uusia asukkaita houkutteleva kilpailutekijä.
 5. Ikääntyvän kuntalaisten palvelut on turvattava mahdollisimman lähellä.
 6. Kuntalaisten toimintakyvyn säilyttämistä on edistettävä lisäämällä monipuolisia ennaltaehkäiseviä palveluja
 7. Asikkala on Päijät-Hämeen luonnoltaan upein asuinalue. Sellaisena se myös tulee säilyttää pitämällä rakentaminen Vääksyn alueella vanhaa kunnioittavana. Suuria rakennusmassoja on vältettävä vanhassa Vääksyssä ja kanavan lähiympäristössä.
 8. Asikkalan kehittymisen mahdollisuudet ovat erityisesti matkailussa ja matkailijoiden tarvitsemissa palveluissa. Matkailupalvelut tukevat myös kuntalaisten viihtymistä.
 9. Asikkalan asukkaista puolet asuu poikkeuksellisen virkeissä kylissä, jotka toimivat paikallisten kylätalojen tukemina. Tällainen yhteinen olohuone on toteutettava myös keskustaajamassa. Tarkoitukseen sopiva rakennus on vanha kansakoulu eli Vanha Nuokku.
 10. Asikkalan kaltaisen pienen kunnan kehittyminen edellyttää hyvää yhteistyötä naapurikuntien, kuntayhtymien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 11. Kuntalaisten kuulemista on edelleen jatkettava. Sosialidemokraatit ovat mukana edistämässä kunnan ainutlaatuisuutta. Olemme rakentamassa viihtyisää kotikuntaa, jossa kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus hyvään ja virikkeiseen elämään luonnonläheisessä asuinympäristössä.
 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyminen maakunnalliseksi edellyttää kunnan toimintojen ja painopisteiden uudistamista sekä uutta vastuullista pitkän aikavälin kehittämistyötä.
 13. Asikkalassa on pystyttävä vastustamaan suosiohakuista politiikkaa (=populismia), joka tavoittelee hetkellisiä voittoja, mutta vaarantaa kunnan pitkän aikavälin kehittämisen.