Yrjö Mattila

Sosiaali- ja terveyspalveluihin satsattava riittävästi
Valtiotieteen tri, varatuomari Omaishoitajayhdistyksen varapj., kirkkoneuvoston jäsen, VVKY:n hall.jäsen.

Ehdokas 49

Koulutukseni
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari ja
valtiotieteen tohtori ja Väitöskirjan olen tehnyt työn ohella Suomen terveydenhuollon kehityksestä polkuriippuvuusteoriaa soveltaen (vuonna 2011).

Työurani
Valmistuttuani (1972) toimin kolmetoista vuotta
työmarkkinalakimiehenä, jonka jälkeen olin sdp:n
eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä ja Kelan eri tehtävissä toimisto- ja kehittämispäällikkönä (20 vuotta) sekä lopuksi johtavana tutkijana (7 vuotta). Siirryin eläkkeelle vuonna 2015.

Työurani aikana olen ollut Stakesin ja THL:n kansainvälisissä kehittämisprojekteissa kehittämässä sairausvakuutusta Itäisen Euroopan maissa. Vuodesta 2012 lähtien olen asunut Vääksyn Piekkolassa, jonne muutin vaimoni Leenan kanssa Helsingistä.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta
Olen toiminut Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton hallituksessa (1991-1999) ja Omaishoitajaliiton hallituksessa 1991-2018) ja toiminut liiton kouluttajana ja konsultoivana lakimiehenä, jossa toimin edelleen. Vuosina 1998-2018 toimin Pääkaupunkiseudun Omaishoitajayhdistyksen hallituksessa ja kuuluin myös Helsingin vanhusneuvostoon. Vuosina 2017-2019 olin Asikkalan edustajaan HYKY:n valtuustossa-
Nykyinen toiminta:

Olen vuodesta 2019 ollut Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen.
Olen vuodesta 2020 lähtien ollut Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n varapuheenjohtaja sekä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa toimivan Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen. Kuulun myös valtuuskunnan vammais- ja vanhusjaostoihin. Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtajana. Seura pyrkii parantamaan kansalaisten sosiaalisia ihmisoikeuksia.
Vuodesta 2020 olen kuulunut Wanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen hallitukseen.
Minulle on tärkeää: Perhe ja ystävät, omaishoitajien ja vanhusten oikeudet, perusturvan taso ja vähävaraisten aseman parantaminen, järjestö- ja vapaaehtoistoiminta liikunta, musiikki ja matkustaminen. Olen perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön. Erityisen kiinnostunut olen SOTE -uudistuksen etenemisestä ja myös kansalaisten perusturvaa on parannettava.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on minulle ominaista. Olen valmis toteuttamaan näitä arvoja valtuutettuna kaikkien asikkalaisten hyväksi.