Terttu Mäkinen

Psykologian tri Psykoterapeutti Neuropsykologi Senioriyrittäjä Kunnanvaltuutettu
Hyvyyden valoa ja
voimaa

Ehdokas 51

Psykoterapeutti, kliininen neuropsykologi, psykologian tohtori ja senioriyrittäjä,
Asikkalan kunnanvaltuutettu (SDP), hyvinvointilautakunnan ja Salpauksen koulutuskuntayhtymän
jäsen. Kunnanhallituksen jäsenenä toimin edellisellä vaalikaudella kahden vuoden ajan. Asikkalassa olen asunut vakituisesti vuoden 2011 alusta. Muutin tänne Jyväskylästä, missä asuin vuosina 1965-2010. Olen jatkanut työelämässä yrittäjänä omalla erikoisalallani toistaiseksi sekä Jyväskylässä että Asikkalassa.

Haluan olla kehittämässä kotikuntani yhteisten asioiden hoitamista yhteistyössä muiden kanssa.
Haluan vaikuttaa varhaiskasvatukseen, koulutukseen, ympäristöön ja asumiseen, rakenteellisiin sekä
ennaltaehkäiseviin elinympäristöedellytyksiin, psyykkis-sosiaaliseen hyvään vuorovaikutukseen ja
kommunikointiin kunnan sisällä ja muualla.
Pidän kirjastoa ja kulttuuria tärkeänä. Päijänteen merkitystä matkailussa ja arjessa haluan nostaa
tunnetuksi virkistymisessä ja luonnon monissa terveysvaikutuksissa. Yksilö elää ja vaikuttuu
ympäristössään ja toisinpäin. Psykologian osaamista voin hyödyntää kunnan poliittisessa johtamisessa
ja poliittisessa ohjauksessa.
Jyväskylän kaupungissa toimin psykologina kaupungin sosiaali-, terveys-, koulutus- ja ylikunnallisissa vammaisperuspalveluissa. Olen työskennellyt myös Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella opettajana ja tutkijana sekä ministerin poliittisena avustajana Holkerin hallituksessa. Psykologian lisensiaattityöni (1987) sekä väitöstutkimukseni (1993) tein työni ohessa pitkittäistutkimuksena lasten kehityskulun ennakoitavuudesta ja selittämisestä varhaiskasvatuksesta peruskouluun. Psykoterapiayhteisöni delegaatti olen kansainvälisen psykoanalyysin ja psykoanalyyttisen
psykoterapian yhteisössä (IFPS). Monenlaisia kunnallisia, maakunnallisia ja muita vastuullisia luottamustehtäviä sekä asiantuntijatehtäviä matkan varrelle on karttunut. Työväenkulttuuritapahtuma Jyväskylän Talven puheenjohtajana toimin vuosina 1987-2018. Tällä hetkellä aiemmin mainitsemieni tehtävien ohella osallistun Hämeen piirin demarinaisten ja paikallisen Asikkalan Sosialidemokraatit ry:n johtokunnan toimintaan. Olen mukana myös seurakuntani vanhimmistossa.