Vaalit 2021

kuntavaalit  sunnuntaina 13.kesäkuuta! (alkup.18.4.)
Ennakkoäänestys aika on 26.5 - 8.6.

Asikkalan demareitten ajamia asioita valtuustokauden aikana
- päivähoidon järjestäminen kaikille lapsille (subjektiivinen päivähoito-
oikeus)
- Vanhan Nuokun (kansakoulun) kunnostaminen järjestöjen ja
eläkeläisten käyttöön
- seudullinen koulutuksen suunnittelu (peruskoulu ja lukio)
- Vääksyn yhteiskoulun peruskorjaus purkamisen sijaan –
äänestyshäviön jälkeen tavoitteena on oikean kokoisen koulun
rakentaminen asikkalalaisille oppilaille – nyt tulossa liian iso koulu
- VYKin A-osan säilyttäminen ja suunnittelu museo-, matkailu- ja
järjestökäyttöön
- Hyvinvointikuntayhtymän säilyttäminen osana julkishallintoa
- Kalastusmuseon kehittäminen matkailukohteena
- Leirisaunan rakentaminen valmiiksi Salonsaaressa
- Kinissaaren liittäminen osaksi Päijänteen kansallispuistoa ja retkeilyn
salliminen
- vesistömatkailun suunnittelun käynnistämisen aloite
- veneiden pysäköinnin luvallistaminen kanavan laitureilla
- kunnallisten toimielinten pöytäkirjojen saatavuus neljän vuoden ajan
kunnan verkkosivulta (nyt on 2 v.)
- kunta-aloitteiden käsittelyajan nopeuttaminen vuoteen (nyt vuosia)
- strategiarahaston perustaminen tavoitteiden toteuttamiseksi
- ilmaisuvapauden säilyttäminen vaatimalla hallintosäännöstä
poistettavaksi kritiikin estävää lausetta (”lojaalisuus kunnalle”)
- lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palvelujen kehittäminen
- Lahti – Vääksy liikenneyhteyksien kehittäminen
- elinkeinopolitiikan kehittäminen työpaikkaomavaraisuuden nostamiseksi
- Vanhan Vääksyn ja Anianpellon alueiden kaavoittaminen yhtenäiseksi
alueeksi
- kirjaston siirtäminen Anianpellon puolelle ja toiminnan kehittäminen
monipalvelukeskukseksi
- kunnan talouden suunnittelu pitkällä aikavälillä ottamaan huomioon
väestön väheneminen ja työikäisten siirtyminen pienituloisemmiksi
eläkeläisiksi