Kuntavaalit 2021
Asikkala nousuun tiedolla, taidolla ja tahdolla!

Mirja Järvinen

Ehdokas 48

Olen 46 -vuotisen työurani tehnyt Lahti Energia Oy:ssä, Lahdessa, toimien energia-assistenttina ja viimeiset 5 vuotta
johdon assistenttina. Tässä työssä myös hallitustyöskentely tuli tutuksi. Sihteerin koulutuksen saaneena olen päässyt näköalapaikoille monissa eri energia-alan tapahtumissa ja päätöksissä.
Työtehtävieni kautta olen osallistunut eri energia-alan työtehtäviin ja päässyt erilaisiin energia-alan koulutuksiin ja seminaareihin, niin osallistujana kuin tapahtumien järjestäjänäkin. Asikkalassa olen asunut vuodesta 1984 alkaen ja kahden aikuisen lapseni kautta olen päässyt seuraamaan Asikkalan koulumaailmaa jo yli 25 vuoden ajan. 

Kiitollisena ajattelen, miten hienosti kaikki oli järjestetty ja kouluissa oli upeat opettajat jo silloin. En olisi parempaa kouluympäristöä voinut lapsilleni toivoa. Kiitollisena muistelen, miten lapseni olivat ensimmäisiä iltapäiväkerholaisia Asikkalassa. Iltapäiväkerho antoi levollisen olon olla itse töissä, tietäen lasten olevan turvallisessa hoidossa.
Vapaa-aikanani olen toiminut useissa yhdistyksissä, niin hallituksissa kuin jäsenenäkin. Tällä hetkellä toimin kolmen taloyhtiön hallituksessa. Sauvakävely, ulkoilu, patikointi ja käsityöt ovat harrastuksiani. Tulevaisuuden tavoitteenani on patikoida kansallispuistoissa ja muissakin retkeilykohteissa ympäri Suomen.Rantakulman upeissa maisemissa asuen, joka päivä ihailen Asikkalan kauniita maisemia ja sen kaunista luontoa sekä upeita ulkoilualueita.

Demarinainen Mirja Järvinen on Asikkalan Sosialidemokraatit Ry:n kuntavaaliehdokas numerolla 48. Mirja on uusi ehdokas. Hän tavoittelee kunnanvaltuustoon nyt ensimmäistä kertaa. Tutustu Mirjaan katsomalla video ja äänestä hänet Asikkalan kunnanvaltuutetuksi 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Yrjö Mattila

Ehdokas 49

Koulutukseni
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari ja
valtiotieteen tohtori ja Väitöskirjan olen tehnyt työn ohella Suomen terveydenhuollon kehityksestä polkuriippuvuusteoriaa soveltaen (vuonna 2011).

Työurani
Valmistuttuani (1972) toimin kolmetoista vuotta
työmarkkinalakimiehenä, jonka jälkeen olin sdp:n
eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä ja Kelan eri tehtävissä toimisto- ja kehittämispäällikkönä (20 vuotta) sekä lopuksi johtavana tutkijana (7 vuotta). Siirryin eläkkeelle vuonna 2015.

Työurani aikana olen ollut Stakesin ja THL:n kansainvälisissä kehittämisprojekteissa kehittämässä sairausvakuutusta Itäisen Euroopan maissa. Vuodesta 2012 lähtien olen asunut Vääksyn Piekkolassa, jonne muutin vaimoni Leenan kanssa Helsingistä.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta
Olen toiminut Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton hallituksessa (1991-1999) ja Omaishoitajaliiton hallituksessa 1991-2018) ja toiminut liiton kouluttajana ja konsultoivana lakimiehenä, jossa toimin edelleen. Vuosina 1998-2018 toimin Pääkaupunkiseudun Omaishoitajayhdistyksen hallituksessa ja kuuluin myös Helsingin vanhusneuvostoon. Vuosina 2017-2019 olin Asikkalan edustajaan HYKY:n valtuustossa-
Nykyinen toiminta:

Olen vuodesta 2019 ollut Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen.
Olen vuodesta 2020 lähtien ollut Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n varapuheenjohtaja sekä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa toimivan Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen. Kuulun myös valtuuskunnan vammais- ja vanhusjaostoihin. Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtajana. Seura pyrkii parantamaan kansalaisten sosiaalisia ihmisoikeuksia.
Vuodesta 2020 olen kuulunut Wanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen hallitukseen.
Minulle on tärkeää: Perhe ja ystävät, omaishoitajien ja vanhusten oikeudet, perusturvan taso ja vähävaraisten aseman parantaminen, järjestö- ja vapaaehtoistoiminta liikunta, musiikki ja matkustaminen. Olen perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön. Erityisen kiinnostunut olen SOTE -uudistuksen etenemisestä ja myös kansalaisten perusturvaa on parannettava.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on minulle ominaista. Olen valmis toteuttamaan näitä arvoja valtuutettuna kaikkien asikkalaisten hyväksi.

Hannu Mäkinen

Ehdokas 50

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden lisensiaatti pääaineina yhteiskuntapolitiikka ja psykologia. Työurallani olen toiminut alkoholipolitiikan tutkijana, Jyväskylän yhteiskuntapolitiikan laitoksen assistenttina ja yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Julkishallinnon johtaminen ja palvelut yksikön johtajana ja kouluttajana. Olen kouluttanut kuntia, hallintokuntia, seutukuntia, kuntayhtymiä, maakuntia ja läänejä strategisessa tulevaisuuden suunnittelussa. Urani puolivälissä olin kaksi vuotta sisä- ja kuntaministerin poliittisena sihteerinä Kalevi Sorsan IV:ssä hallituksessa.Kunnallispoliittisen kokemukseni olen saanut Jyväskylässä alkaen vuodesta 1970. Olen toiminut Jyväskylän kaupunginhallituksen jäsenenä kuusi vuotta ja demarien kunnallisjärjestön puheenjohtajana yhdeksän vuotta. Olen toiminut Jyväskylän edustajana maakunta- ja seutukaavaliitoissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa osakeyhtiöissä.

 Asikkalassa olen toiminut kunnanvaltuutettuna kaksi kautta. Kaksi vuotta olin kunnanhallituksen jäsenenä. Tämän vaalikauden olen toiminut Asikkalan vesi ja satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Satamissa on tehty useita parannuksia. Olen myös Päijät-Hämeen maakuntahallituksen jäsen Asikkalan mandaatilla.

Nykyisiä harrastuksiani ovat erityisesti rakentaminen, kilpa- ja matkapurjehdus ja talvisin retkiluistelu.

Terttu Mäkinen

Ehdokas 51

Psykoterapeutti, kliininen neuropsykologi, psykologian tohtori ja senioriyrittäjä,
Asikkalan kunnanvaltuutettu (SDP), hyvinvointilautakunnan ja Salpauksen koulutuskuntayhtymän
jäsen. Kunnanhallituksen jäsenenä toimin edellisellä vaalikaudella kahden vuoden ajan. Asikkalassa olen asunut vakituisesti vuoden 2011 alusta. Muutin tänne Jyväskylästä, missä asuin vuosina 1965-2010. Olen jatkanut työelämässä yrittäjänä omalla erikoisalallani toistaiseksi sekä Jyväskylässä että Asikkalassa.

Haluan olla kehittämässä kotikuntani yhteisten asioiden hoitamista yhteistyössä muiden kanssa.
Haluan vaikuttaa varhaiskasvatukseen, koulutukseen, ympäristöön ja asumiseen, rakenteellisiin sekä
ennaltaehkäiseviin elinympäristöedellytyksiin, psyykkis-sosiaaliseen hyvään vuorovaikutukseen ja
kommunikointiin kunnan sisällä ja muualla.
Pidän kirjastoa ja kulttuuria tärkeänä. Päijänteen merkitystä matkailussa ja arjessa haluan nostaa
tunnetuksi virkistymisessä ja luonnon monissa terveysvaikutuksissa. Yksilö elää ja vaikuttuu
ympäristössään ja toisinpäin. Psykologian osaamista voin hyödyntää kunnan poliittisessa johtamisessa
ja poliittisessa ohjauksessa.
Jyväskylän kaupungissa toimin psykologina kaupungin sosiaali-, terveys-, koulutus- ja ylikunnallisissa vammaisperuspalveluissa. Olen työskennellyt myös Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella opettajana ja tutkijana sekä ministerin poliittisena avustajana Holkerin hallituksessa. Psykologian lisensiaattityöni (1987) sekä väitöstutkimukseni (1993) tein työni ohessa pitkittäistutkimuksena lasten kehityskulun ennakoitavuudesta ja selittämisestä varhaiskasvatuksesta peruskouluun. Psykoterapiayhteisöni delegaatti olen kansainvälisen psykoanalyysin ja psykoanalyyttisen
psykoterapian yhteisössä (IFPS). Monenlaisia kunnallisia, maakunnallisia ja muita vastuullisia luottamustehtäviä sekä asiantuntijatehtäviä matkan varrelle on karttunut. Työväenkulttuuritapahtuma Jyväskylän Talven puheenjohtajana toimin vuosina 1987-2018. Tällä hetkellä aiemmin mainitsemieni tehtävien ohella osallistun Hämeen piirin demarinaisten ja paikallisen Asikkalan Sosialidemokraatit ry:n johtokunnan toimintaan. Olen mukana myös seurakuntani vanhimmistossa.

Pirjo Ahola

Ehdokas 47

Olen kotikuntaani tyytyväinen anianpeltolainen ja haluan olla edelleen kehittämässä
kuntaamme jokaisen asikkalalaisen parhaaksi. Opiskelu Lahden kauppaopistossa
antoi eväät työelämään, ensin Askolla (23 vuotta) ja sen jälkeen 90-luvulla mm.
Lahden poliisilaitoksella (5 vuotta).

Vuosituhannen vaihteessa muutin perheineni Lahdesta lapsuudenkotiini ja tällöin palvelusihteerin työ (8 vuotta) löytyi Asikkalan kunnantalolta. Kaksi kautta varavaltuutettuna ovat antaneet kokemusta kuntapolitiikasta ja Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenyys eläkeläisjärjestön edustajana on ollut näköalapaikka ikäihmisten edunvalvontaan. Haluaisin edelleen kantaa korteni kekoon kuntamme hyväksi osana demari-perhettä. Kameran kanssaluonnossa liikkuminen antaa puhtia päiviini ja politiikan seuraamisesta on tullutmelkein ”leipätyö”, myöskin hyvä dekkari on aina lukemisen väärtti!

Eila Vornanen

Ehdokas 52

Aktiivisesti mukana!
Kodinhoitaja, varavaltuutettu Asikkalalan
Eläkkensaajien ex-pj