Miksi Asikkala rakentaa koulua hollolalaisille?

29.12.2019

Miksi Asikkala rakentaa koulua hollolalaisille? – Asikkalan Sosialidemokraatit ry

Asikkalan valtuusto on päättänyt rakentaa uuden Vääksyn yhteiskoulun (VYK) 530 oppilaalle, vaikka oppilaita tulee olemaan vain 375. Virheellinen mitoitus kohdistuu yläkoulun oppilasmäärään. Virheitä on kaksi:

  1. Ei ole otettu huomioon, että Asikkalan peruskoululaisten määrä romahtaa kolmanneksella muutamassa vuodessa.
  2.  Luvussa on mukana 105 oppilasta Hollolasta, joille Hollola rakentaa Lahden kanssa koulua Kivimaalle. Näille lapsille siis rakennetaan kahta koulua samanaikaisesti.

Koulun rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 16 miljoonaa euroa minkä lisäksi tulee elinkaarikustannukset, jotka ovat samaa suuruusluokkaa. Kaikkiaan kuntalaisten verorahoja pannaan kouluun noin 30 miljoonaa. Viimeiset maksuerät maksetaan vuonna 2052. Silloin kunnassa todennäköisesti asuu noin 600o asukasta, joista suurin osa eläkeläisiä.

Hollolalaisten lasten kustannusosuus asikkalalaisille on noin 4 miljoonaa euroa (2 M€ + 2 M€). Omien lasten osalta virhemitoitus maksaa noin 2 miljoonaa euroa (1M€ + 1M€).

Yhteensä virheinvestointi on noin 6 miljoonaa euroa.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on lukuisissa aloitteissaan, kirjoituksissaan ja puheenvuoroissaan yrittänyt saada koulun mitoutusta järkeväksi, mutta valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kempin mukaan hän ei aio tuoda valtuustoon uutta mitoitusta.

Vaihtoehdoksi jää ainoastaan valituksen tekeminen hallinto-oikeuteen. mikä viivästyttää hanketta 1 – 3 vuotta. Ehkä sinä aikana valtuusto ymmärtää mitoittaa uuden koulun todellisuuden mukaiseksi.

Vielä olisi hetki aikaa mitoittaa koulu uudelleen, jos kunnan johdossa kuunneltaisiin järjen ääntä tai edes otettaisiin huomioon kunnallislaki, jonka mukaan jokainen kunta itse huolehtii peruspalveluistaan.