Asikkala kohti kunnallisvaaleja

11.8.2016

Huhtikuussa 2017 kuntalaiset saavat jälleen vaaleissa kertoa millaisia luottamushenkilöitä he haluavat kuntaa johtamaan.  Asian voi ratkaista ”fiiliksellä” tai ottamalla tarkemmin selvää mitä edellisen kauden valtuutetut ovat tehneet ja mitä uudet ehdokkaat ajattelevat kunnan tulevaisuudesta.

Vuodet 2013 – 2016

Asikkalassa sosialidemokraatit ovat viime vuosien aikana erityisesti korostaneet Asikkalan yhteistyöhalua naapurikuntien, valtionhallinnon, järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Esitimme voimakasta kritiikkiä, kun Asikkala sanoi yhteistyön irti lukuisien organisaatioiden kanssa viime valtuustokauden lopussa ja nykyisen valtuustokauden alkupuolella  Yleensä jäimme yksin yhteistyövaatimustemme kanssa, mutta vähitellen tilanne on alkanut normalisoitua. Nyt aletaan nähdä, ettei pieni valtionavuista ja Lahden työpaikoista riippuvainen kunta riitelemällä pärjää.

Olemme painottaneet muita enemmän julkisten palvelujen säilyttämistä kunnan tehtävinä. Jouduimme käymään pitkän ja täpärän taistelun sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen säilyttämiseksi peruspalvelukeskus Oivan tehtävinä. Kokoomuksessa, Keskustassa ja Perussuomalaisissa oli vankka pyrkimys yksityistää palvelut, mutta demariaktiivien järjestämä mielenosoitus pakotti harkitsemaan asiaa uudestaan ja niukasti äänin 18-17 valtuusto päätti pitää palvelut kunnallisina. Tämän voiton hintana oli suostuminen kotihoidon yksityistämiseen, mutta tämäkin hanke onneksi kaatui siihen, että tarjouskilpailun voittanut yritys osoittautui kyvyttömäksi palvelun tuottamiseen. Tämä tapahtui peräti kahdesti!  Tässäkin olisi kannattanut kuunnella demarien ääntä.

Koulupuolella näimme hyvissä ajoin Urajärven epäterveellisen koulun vaarat, mutta valtuusto suostui koulun lakkauttamiseen vasta kun liian moni oli menettänyt koulussa terveytensä. Viivyttely tuli myös kalliiksi.

Oikeistopopulismi kasvoi voimakkaasti valtuustokauden aikana. Aluksi aatetta edustivat vain perussuomalaiset, mutta vähitellen kokoomuksen ja keskustan valtuustoryhmistä loikanneet ja eräät ”maahanmuuttokriittiset” (kaunisteleva sana!) liittyivät heihin. Ratkaisevia hetkiä populismin yhteenliittymiselle olivat yhteistyökyvyttömän kunnanjohtajan erottaminen, valmistavan koulutuksen antamisen Tallukkaan tulleille lapsille ja kunnanhallituksen perusteeton erottaminen hallituspaikan saamiseksi demareilta populisteille. Näissä asioissa oikeistopopulistit kokivat niin raskaita tappioita, että he päättivät perustaa Perussuomalaisten rinnalle uuden ”puolueettoman” kotikuntaryhmän. Oikeistopopulistisen ryhmän suurin yhteinen tekijä näyttää olevan poispotkittujen revanssipyrkimys, jolla ei ole mitään tekemistä Asikkalan kunnan etujen kanssa.

Asikkalan kunnassa noudatettava kuntastrategia on demareiden laatima, kun laajempaa kiinnostusta kunnan tulevaisuuden miettimiseen ei ollut. Strategiassa painotetaan panostamista hyvään asumiseen ja työpaikkojen luomista erityisesti matkailuelinkeinoon.

Asikkala 2017 – 2020

Asikkalan kunta on seuraavalla valtuustokaudella muuttunut paljon. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakunnalle, joten kunnan tehtävistä häviää reilusti yli puolet. Nämä tehtävät ovat tosin nykyisinkin Hollolan kunnan / Oivan hoidossa, mutta poliittisesti olemme saaneet päättää miten paljon rahaa millekin sektorille olemme halunneet käyttää. Valtakunnan hallitus on päättänyt siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut maakuntaan. Kunnille jätettiin vaihtoehdoiksi alkaa heti suunnitella uutta kuntayhtymää tai jäädä kädet taskuissa vihellellen odottamaan vuoden 2019 alkua, jolloin valtion rahoitukset äkillinen ja raju supistuminen olisi johtanut hätäratkaisuihin palvelujen supistamiseksi. Muutokset olivat siirtyneet kaksi vuotta, mutta sitten ne olisivat olleet rajuja ja arvaamattomia. Mutta populistit eivät niin pitkälle jaksaa kantaa huolta, kun tietoa vääristelemällä on mahdollisuus saada kuntalaiset kiukkuiseksi. Demarit asettuivat tässä pakkoraossa tukemaan rauhallista suunnittelua.

Asikkala on menettänyt pitkään asukkaita, joten kunta ei ole pystynyt käyttämään Päijät-Hämeen upeinta luontoa asukkaiden saamiseksi. Väen vähentyminen merkitsee hiljalleen palvelujen heikkenemistä, joten asiaa on mietittävä vakavasti. Toivottavasti tällä kertaa saamme muutkin strategiaa pohtimaan.

Kunnan talous on saatu tasapainoon, mikä antaa jatkossa mahdollisuuksia harkittuihin investointeihin asumisviihtyvyyden hyväksi. Matkailun edistäminen jatkossakin voi luoda palveluja, joita myös kuntalaiset voivat käyttää. Upeat harjumaisemat sekä Päijänteen, Vesijärven ja Ruotsalaisen vesialueet on saatava paremmin asukkaiden käyttöön.

Asikkalassa liikunta-asiat on hoidettu täysimääräisen hyvin. Jatkossa on lisättävä kulttuurisia palveluja ja tapahtumia. Meillä on hyvä kirjasto, jonka resursseja kannattaa kehittää. Asuntopuolella meiltä puuttuu vuokra-asuntoja. Liikenneyhteydet Lahteen on turvattava. Meillä on Suomen hienoin koulu, joka pitäisi ottaa täysimääräisesti käyttöön. Työllistämiseen on edelleen suunnattava resursseja. Verkostoituva yhteistyö on käynnistettävä uudelleen muiden kanssa.